Quy định về thủ tục cho sinh viên ngừng học, thôi học, chuyển lớp, chuyển trường
08/01/2013

1. Thủ tục

Thủ tục giải quyết cho học sinh sinh viên ngừng học, thôi học, chuyển lớp, chuyển trường theo các bước sau:

          Bước 1. Học sinh sinh viên thuộc đối tượng ngừng học, thôi học, chuyển lớp, chuyển trường (theo Qui chế, Qui định hiện hành) làm đơn theo mẫu của Trường (đối với các khóa liên kết đào tạo phải có sự đồng ý của cơ sở phối hợp đào tạo xác nhận vào đơn). Đơn gửi tại Văn phòng khoa đào tạo ngành.

              Bước 2. Ban Chủ nhiệm khoa xem xét, cho ý kiến và ký đơn; Văn phòng khoa chuyển Đơn về Phòng Quản lí Đào tạo. Phòng Quản lí Đào tạo xem xét và soạn thảo Quyết định (ngừng học, thôi học, chuyển lớp, chuyển trường) trình BGH ký duyệt và sao gửi Quyết định đã được phê duyệt của BGH cho sinh viên và các đơn vị có liên quan. Sinh viên nhận Quyết định và Bản xác nhận hoàn trả kinh phí, tài sản của Trường (đối với sinh viên  ngừng học, thôi học và chuyển trường) tại Văn phòng khoa.

             Bước 3. Đối với trường hợp thôi học hoặc chuyển trường: sinh viên xuất trình Thẻ sinh viên, Bản xác nhận hoàn trả kinh phí, tài sản của Trườngđã có xác nhận của các đơn vị và nhận Hồ sơ nhập học tại Phòng Công tác sinh viên. 

2. Về kinh phí liên quan đến các trường hợp xin thôi học

 a. Sinh viên xin thôi học trong vòng 1 tuần sau ngày nhập học: hoàn trả sinh viên toàn bộ các khoản thu, trừ kinh phí tổ chức nhập học.

b. Sinh viên xin thôi học trong vòng 1 tháng sau ngày nhập học

- Những khoản thu không hoàn lại:

  • Tiền làm Thẻ sinh viên, Thẻ thư viện, Sổ danh bạ và Sổ điểm, tiền vệ sinh môi trường và tiền an ninh.
  • Tiền đăng ký Hộ khẩu tạm trú
  • Tiền ở Ký túc xá (đối với sinh viên được xếp ở kí túc xá)
  • Tiền Học phí tháng đầu

- Hoàn trả các khoản sau, nếu các hoạt động chưa được thực hiện:

  • Tiền đóng Bảo hiểm y tế
  • Tiền đóng bảo hiểm thân thể
  • Tiền khám sức khoẻ đầu khoá

c. Sinh viên xin thôi học sau 1 tháng sau ngày nhập học

        - Không hoàn trả các khoản thu ban đầu khi làm thủ tục nhập học

        - Hoàn trả học phí đã thu sau khi trừ học phí số tháng đã học tại Trường.

d. Sinh viên xin thôi học sau 1 năm học:

        - Đối với học sinh sinh viên xin thôi học để chuyển trường: bồi thường kinh phí đào tạo theo qui định của Nhà trường.

        - Đối với học sinh sinh viên xin thôi học vì nhu cầu cá nhân: tùy hoàn cảnh cụ thể, Hiệu trưởng xem xét mức bồi thường kinh phí đào tạo.

Liên kết web  
Đại học Văn hoá Hà Nội Group Fanpage Khoa Xã hội và Nhân văn